SRA | 06-05-2011 | Leestijd:

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend of nog gaat indienen tegen de door Dienst Regelingen vastgestelde perceelsoppervlakte, kunt u na de afhandeling van het bezwaarschrift de via de Gecombineerde opgave 2011 opgegeven oppervlakte nog veranderen. Dit betekent dat er geen gevolgen hoeven te zijn voor de uitbetaling 2011 als het bezwaarschrift ongegrond wordt verklaard.

In dergelijke gevallen moet u de vraag of een bezwaarschrift is of wordt ingediend met “Ja” beantwoorden. Bij de beteelde oppervlakte geeft u vervolgens de oppervlakte op die volgens u juist is. Dit moet dezelfde oppervlakte zijn als in het bezwaarschrift. De intekening van het perceel mag u niet veranderen.

Mocht u nog geen beschikking over 2010 hebben ontvangen, dan moet u voor de beoordeling van de oppervlakten uitgaan van de door Dienst Regelingen ingetekende percelen en aangegeven beteelde oppervlakte. Bent u het hier niet mee eens, dan moet u aangegeven dat er nog een bezwaarschrift ingediend wordt. Daarnaast moet u de volgens de juiste oppervlakte opgeven. In het nog in te dienen bezwaarschrift moet uitgegaan worden van dezelfde beteelde oppervlakte als opgegeven in de Gecombineerde opgave.

Direct nadat er op het bezwaarschrift is beslist, neemt Dienst Regelingen contact op met de aanvrager over de uitkomst. Als het bezwaarschrift gegrond is, neemt Dienst Regelingen de oppervlakte over zoals die is opgegeven. Is het bezwaarschrift ongegrond of deels ongegrond, dan overlegt Dienst Regelingen met u of u deze de oppervlakte wilt bijstellen. Als u de oppervlakte wenst bij te stellen, dan verwerkt Dienst Regelingen dit en stuurt zij hiervan een schriftelijke bevestiging. Indien de oppervlakte niet wordt bijgesteld, worden de mogelijke gevolgen uitgelegd. Bijvoorbeeld dat er niet voldoende oppervlakte is om alle toeslagrechten uit te betalen of dat er een korting kan worden berekend.

ingediend dienst regelingen bezwaarschrift oppervlakte bijstellen perceelsoppervlakte opgegeven ongegrond beteelde

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs