SRA | 27-10-2011 | Leestijd:

Vanaf 1 januari 2012 worden bij een melding van de overdracht van toeslagrechten met speciale voorwaarden deze toeslagrechten omgezet in gewone toeslagrechten. Dit betekent dat deze toeslagrechten alleen nog benut kunnen worden met grond. In de EG-regelgeving wordt een uitzondering gemaakt voor overdrachten in geval van feitelijke of verwachte vererving. Dit zou betekenen dat vanaf 2012 ook bij meldingen van een wijziging van de rechtsvorm (bijvoorbeeld eenmanszaak naar maatschap) de toeslagrechten met speciale voorwaarden worden omgezet in gewone toeslagrechten.

 

Bij meldingen voor 31 december 2011 blijven de speciale voorwaarden wel behouden, indien alle toeslagrechten met speciale voorwaarden van de vervreemder worden overgedragen.

 

Voor de verwerking van de overdracht van toeslagrechten wordt een verwerkingstijd van zes weken gerekend. Bij voorkeur dienen daarom overdrachten vóór15 november 2011 gemeld te worden bij Dienst Regelingen.

overdracht melding speciale voorwaarden toeslagrechten melden vanaf omgezet overdrachten meldingen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs