SRA | 28-01-2016 | Leestijd:

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft gevraagd om besluiten over de afkoop van kleine pensioenen over de jaren 2013 en 2014 te herzien.

Op 1 januari 2013 is de verhoging van de AOW-leeftijd ingevoerd. Veel pensioenfondsen hanteerden in 2013 en 2014 nog een pensioenleeftijd van 65 jaar. Pensioenfondsen hebben het recht om kleine pensioenen op eigen initiatief af te kopen. De afkoopsom van een klein pensioen werd veelal rond de 65e verjaardag uitbetaald, dus voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De afkoop kon daardoor leiden tot een korting op de uitkering van betrokkenen. Volgens de SVB gaat het om maximaal 6.000 AOW-gerechtigden met partnertoeslag en circa 450 Anw-gerechtigden. Door de actie van de staatssecretaris worden deze mensen alsnog gecompenseerd voor het nadeel. De kosten hiervan bedragen maximaal € 3 miljoen.

aow staatssecretaris sociale herziening leeftijd pensioenen pensioenfondsen afkoop besluiten svb

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs