SRA | 09-11-2011 | Leestijd:

Duurzame zelfbewoning is een omstandigheid die de waarde in het economische verkeer van een woning, die tot het ondernemingsvermogen behoort, op het stakingstijdstip kan beïnvloeden. Deze waardedruk kan ook aanhorigheden van de woning, zoals een schuur of een garage, betreffen.

 

De waarde van een ligboxenstal, die al enkele jaren voor de staking van de onderneming niet meer in het kader van de onderneming maar voor privédoeleinden werd gebruikt, werd niet gedrukt door zelfbewoning. Niet ieder gebruik voor privédoeleinden staat gelijk aan zelfbewoning. De voormalige ligboxenstal werd mede gebruikt voor stalling van caravans van derden en van de auto’s van uitwonende kinderen van de ondernemer. Geen van beide activiteiten kan worden aangemerkt als gebruik voor woondoeleinden.

woning onderneming waarde werd zelfbewoning ligboxenstal waardedruk privédoeleinden duurzame omstandigheid

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs