Heffingsrente niet beperkt bij late aanslag

Bij de vaststelling van een aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting wordt heffingsrente berekend over het bedrag van de aanslag. Op grond van jurisprudentie moet de berekening van heffingsrente in een aantal gevallen beperkt worden. Inzet van een procedure was of de in rekening gebrachte heffingsrente op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur moet worden beperkt wanneer de inspecteur een definitieve aanslag niet binnen een jaar na de ontvangst van de aangifte heeft vastgesteld. Het beleid van de Belastingdienst is dat aanslagen binnen die termijn van een jaar moeten zijn afgehandeld. Onder verwijzing naar een arrest van de Hoge Raad uit 2011 waren de rechtbank en Hof Amsterdam van oordeel dat de termijn van een jaar een streeftermijn is voor de Belastingdienst. Er is dan ook geen reden om de berekening van heffingsrente in afwijking van de wettelijke regeling te beperken tot maximaal een jaar na het indienen van een aangifte.

aanslag vennootschapsbelasting grond heffingsrente beperkt berekening inkomstenbelasting belastingdienst termijn vaststelling

02-08-2012 | 11:45 | Informanagement
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank

Gerelateerde diensten