SRA | 16-05-2012 | Leestijd:

Een ondernemer die personeel inleent van een andere ondernemer is aansprakelijk voor de omzetbelasting en de loonbelasting en premies volksverzekeringen die betrekking hebben op het ingeleende personeel. De vraag is of aansprakelijkstelling mogelijk is als de inlenende ondernemer een rechtspersoon is die voor die tijd is ontbonden. De Hoge Raad oordeelt dat dit het geval is.

 

De procedure betrof een ontbonden BV, die door de Ontvanger aansprakelijk werd gesteld voor een deel van de door een uitlener van personeel niet betaalde omzetbelasting, loonbelasting en premies volksverzekeringen. Hof Den Haag oordeelde dat de beschikking aansprakelijkstelling geldig is, ondanks dat zij was genomen nadat de BV was ontbonden en vereffend. De bekendmaking van de beschikking is geen constitutief vereiste voor de aansprakelijkheid van een inlener van personeel.

Volgens de Hoge Raad is het vaststellen van een beschikking aansprakelijkstelling ten name van een niet meer bestaande rechtspersoon niets anders dan het constateren dat die rechtspersoon aansprakelijk is geweest voor onbetaald gebleven belastingschulden. Hieruit volgt dat de bekendmaking voor de rechtsgeldige vaststelling van een dergelijke beschikking geen vereiste is. Ook is het niet nodig dat eerst de heropening van de vereffening van die rechtspersoon wordt verzocht.

omzetbelasting beschikking loonbelasting ondernemer personeel aansprakelijk aansprakelijkheid ontbonden rechtspersoon aansprakelijkstelling

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs