SRA | 02-01-2014 | Leestijd:

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) hoort u vanuit uw bv een loon te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid (gebruikelijkloonregeling). Was het gebruikelijk loon voor de dga vorig jaar nog minimaal € 43.000, dit jaar is het € 44.000. Een verplichte salarisverhoging dus van € 1.000.

Het gebruikelijk loon is het salaris dat u volgens de wet minimaal moet verdienen en dat gangbaar is voor het niveau en de duur van uw werk. De Belastingdienst gaat ervan uit dat uw loon in 2014 minimaal € 44.000 is.

Let op! Het gebruikelijk loon is het loon voordat er loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt ingehouden, dus inclusief de eventuele bijtelling van uw auto van de zaak.

Een lager loon
Het gebruikelijk loon kan, afhankelijk van uw situatie, lager uitvallen. De bewijslast hiervoor ligt bij u. U en de bv moeten kunnen aantonen dat in het economisch verkeer een lager loon gebruikelijk is.

Tip: Is het gebruikelijk loon lager dan € 5.000 en ontvangt u van de bv ook geen loon voor uw werkzaamheden, dan hoeft de bv geen loonheffingen over het gebruikelijk loon in te houden en af te dragen.

Een hoger loon
Het gebruikelijk loon kan ook hoger zijn dan € 44.000. Dit is het geval als bij soortgelijke dienstbetrekkingen waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt, een hoger loon gebruikelijk is. Uw salaris moet dan worden gesteld op tenminste 70% van dit hogere gebruikelijke loon, maar minimaal € 44.000. U heeft dus een marge van 30%, dat wil zeggen dat uw loon niet meer dan 30% mag afwijken van het gebruikelijke hogere loon. Is het loon van de meestverdienende werknemer meer, dan moet van dit loon worden uitgegaan.

Let op! Er zijn plannen om vanaf 2015 de marge van 30% op het gebruikelijk loon te verlagen, naar mogelijk 10%.

bv dga gebruikelijk duur loon salaris minimaal verplichte niveau salarisverhoging

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs