SRA | 23-02-2012 | Leestijd:

In de jurisprudentie is het leerstuk van fraus legis ontwikkeld. Dat leerstuk houdt in dat iemand door te handelen in strijd met doel en strekking van de wet op oneigenlijke wijze belasting bespaart. Wil dit leerstuk van toepassing zijn, dan moet iemand een rechtshandeling of een complex van met elkaar samenhangende rechtshandelingen hebben verricht waardoor de belasting die zonder die handeling(en) zou zijn geheven, geheel of gedeeltelijk niet kan worden geheven.

Met een beroep op het leerstuk van fraus legis legde de inspecteur een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op aan de koper van de aandelen in een BV. Voor de aandelenoverdracht had de verkoper alle activa en passiva op een onroerende zaak na uit de BV gehaald. De koper van de aandelen had aanvankelijk een bod op de onroerende zaak gedaan. De verkoper had ervoor gekozen om de BV te verkopen na deze leeggehaald te hebben. De koper was bij deze rechtshandelingen geen partij. De rechtbank heeft de naheffingsaanslag vernietigd.

belasting bv overdracht pand koper leerstuk aandelentransactie fraus legis rechtshandelingen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs