SRA | 15-03-2012 | Leestijd:

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over het ontduiken van de werkvergunningsplicht voor Roemeense en Bulgaarse werknemers door Nederlandse bedrijven beantwoord. De regels betreffende het vrije verkeer van diensten staan toe dat arbeidskrachten van buiten de EU tijdelijk diensten in Nederland mogen verrichten voor een in een andere lidstaat gevestigde dienstverlener. Het moet dan gaan om zuivere dienstverlening, dus niet uitsluitend om het leveren van arbeidskrachten. Misbruik van dergelijke detacheringsconstructies is een vorm van illegale tewerkstelling en houdt een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen in. De boete voor illegale tewerkstelling bedraagt momenteel € 8.000 per werknemer. De minister wil de boete verhogen tot € 12.000 bij de eerste, tot € 24.000 bij de tweede en tot € 36.000 bij de derde overtreding.

 

Detacheringsconstructies moeten worden gemeld. Nu kan dat nog als de werkzaamheden al zijn begonnen. De minister wil dat veranderen en tegelijk de termijn, waarvoor een melding geldt, begrenzen om misbruik verder terug te dringen.

De Inspectie SZW controleert of sprake is van zuivere dienstverlening. Voor de Roemenen en Bulgaren die in Nederland zijn gedetacheerd, gelden den Nederlandse wettelijke minimumbepalingen en arbeidsvoorwaarden als CAO-loon, vakantiedagen, rusttijden, maximale werktijden, regels en voorwaarden voor uitzendwerk, veiligheidsmaatregelen en gelijke behandeling.

zuivere diensten minister nederlandse nederland kamervragen regels werkvergunningsplicht ontduiking arbeidskrachten

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs