Geef uw 'wereldinkomen' op

De Belastingdienst start deze week met het verzenden van formulieren waarmee het 'wereldinkomen' kan worden opgegeven. Wat is dat en waarom moet dat worden opgegeven?

VlaggenWanneer wereldinkomen opgeven?

U krijgt alleen een verzoek uw wereldinkomen op te geven als u of uw partner buiten Nederland woont en een toeslag ontving, zoals de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. U krijgt het verzoek ook als u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK).

Wat is het wereldinkomen?

Uw wereldinkomen is uw inkomen in Nederland en het buitenland bij elkaar geteld. U heeft bijvoorbeeld winstinkomen in Nederland en daarnaast looninkomsten uit het buitenland.

Waarom wil de fiscus dit weten?

Uw wereldinkomen is van belang voor het bepalen van:

  • de definitieve hoogte van uw toeslagen
  • de definitieve buitenlandbijdrage Zvw
  • uw tegemoetkoming van het CAK

De al ontvangen bedragen en betaalde bijdragen zijn slechts voorlopig en kunnen pas definitief bepaald worden nadat uw wereldinkomen bekend is.

Let op! Als u een formulier krijgt toegestuurd, bent u verplicht uw wereldinkomen op te geven. Geeft u uw wereldinkomen niet op, dan betekent dit bijvoorbeeld ook dat u al ontvangen toeslagen terug moet betalen.

Wat gebeurt er na de opgave?

Na de opgave ontvangt u een beschikking van de Belastingdienst. Hierin staat vermeld wat uw wereldinkomen is, onderverdeeld naar in Nederland belast inkomen en daarbuiten.

Heeft u vragen over uw wereldinkomen, neem dan contact met ons op.

opgegeven belastingdienst wat nederland betaalde zvw buitenlandbijdrage wereldinkomen waarom cak

04-05-2018 | 08:01 | SRA
Deel via:

Blijf op de hoogte, geef je op voor onze maandelijkse nieuwsbrief


Of volg ons via LinkedIn/Twitter

  

Zoeken in nieuwsbank