SRA | 12-01-2012 | Leestijd:

Bij de staking van een onderneming, anders dan door verkoop, geldt in het algemeen dat de tot het ondernemingsvermogen behorende activa naar het privévermogen worden overgebracht. Er geldt een uitzondering op deze regel wanneer er uit de ondernemingssfeer stammende onzekerheden zijn over de afwikkeling van dat activum. In dat geval blijft een activum, ondanks de staking, behoren tot het verplichte ondernemingsvermogen.

 

In een voorkomend geval hield de Belastingdienst als moment van overgang naar privé van een aantal bouwkavels niet de datum van staking aan, maar het latere moment van verkoop, omdat de kavels bestemd waren voor de verkoop. Die bestemming was afhankelijk van de vraag of het gebied waarin de kavels lagen zou worden herontwikkeld. De voormalige ondernemer wilde de kavels eerst voor een lager bedrag naar zijn privévermogen over laten gaan om ze vervolgens voor een hoger bedrag te verkopen. Daardoor zou een deel van de verkoopwinst onbelast zijn. Naar het oordeel van de rechtbank Haarlem bestond er op het moment van staking onzekerheid over de afwikkeling van deze bestanddelen van het ondernemingsvermogen. Deze kavels bleven om die reden ook na de stakingsdatum behoren tot het verplichte ondernemingsvermogen tot het moment van verkoop. De verkoopwinst was onderdeel van de winst uit onderneming over het jaar na de staking.

verkoop onderneming voortgezet privévermogen staking ondernemingsvermogen kavels ondernemingsvemogen afwikkeling activum

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs