SRA | 16-02-2011 | Leestijd:

Bij de terugbetaling van wat op een aanslag is betaald kan invorderingsrente worden vergoed. Bij het opleggen van een aanslag kan heffingsrente worden berekend over het positieve bedrag van een aanslag of worden vergoed over het negatieve bedrag van een aanslag. De rentepercentages voor heffings- en invorderingsrente zijn gelijk. Voor heffingstijdvakken tussen 1 januari 2005 en 31 december 2009 zat er een verschil in de periode waarover de rente werd berekend. Heffingsrente werd berekend vanaf 1 juli van het jaar van oplegging van een (voorlopige) aanslag terwijl invorderingsrente werd berekend vanaf 1 januari van het volgende jaar. Voor tijdvakken vanaf 1 januari 2010 is dit verschil in berekening ongedaan gemaakt. Over de betreffende periode zijn meerdere procedures aanhangig, die erop neer komen dat de belastingplichtige meent dat de inspecteur in plaats van een opgelegde voorlopige aanslag ambtshalve te verminderen een nadere negatieve voorlopige aanslag had moeten opleggen of de definitieve aanslag had moeten opleggen onder verrekening van de voorlopige aanslag. In beide laatste gevallen zou heffingsrente zijn vergoed over het bedrag van de teruggaaf, terwijl in het eerste geval invorderingsrente is vergoed. Het opleggen van een nadere voorlopige aanslag of het verrekenen met de definitieve aanslag zou door het verschil in berekeningswijze leiden tot een hogere rentevergoeding.

 

De Advocaat-generaal heeft in een uitgebreide conclusie bij zeven zaken die bij de Hoge Raad liggen zijn standpunt uiteengezet. Als uitgangspunt zou moeten gelden dat, als er voor de inspecteur twee wegen openstaan om een teruggaaf van belasting te bewerkstelligen, op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel de inspecteur de voor de belastingplichtige gunstigste weg moet kiezen.

opleggen aanslag voorlopige invorderingsrente vergoed ambtshalve heffingsrente bedrag verschil werd

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs