SRA | 07-03-2012 | Leestijd:

De bestuurders van een BV zijn aansprakelijk voor belastingschulden van de BV. Door het tijdig melden van betalingsonmacht van de BV kunnen bestuurders hun aansprakelijkheid afweren, tenzij de niet-betaling van de belasting het gevolg is van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

 

De ontvanger stelde de voormalige dga van een BV aansprakelijk voor een loonbelastingschuld van de BV, omdat het niet-betalen van die schuld te wijten was aan kennelijk onbehoorlijk bestuur. In de periode waarin hij aandeelhouder en bestuurder van de BV was, droeg de dga de activa en de administratie van de BV over aan de latere koper van de aandelen in de BV, zonder te waarborgen dat de BV haar schulden zou voldoen. Vervolgens bemoeide de dga zich niet meer met de gang van zaken in de BV. Dat is in strijd met wat een redelijk denkende bestuurder in dezelfde omstandigheden zou hebben gedaan.

De aansprakelijkheid van de dga wordt niet verminderd door het feit dat de BV ten tijde van de overdracht van de activa over voldoende liquide middelen beschikte om de loonbelastingschuld te betalen. De dga had ervoor kunnen zorgen dat de BV deze schuld tijdig had betaald. Hof Amsterdam vond aannemelijk dat het niet betalen van de belastingschuld het gevolg was van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de dga. De ontvanger heeft de dga terecht aansprakelijk gesteld voor deze loonbelastingschuld.

bv dga voormalig kennelijk aansprakelijk aansprakelijkheid bestuurder onbehoorlijk bestuur bestuurders

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs