SRA | 29-07-2011 | Leestijd:

Voor het wijzigen van gegevens of het indienen van aanvragen via Mijn dossier is vaak een TAN-code nodig, een digitale handtekening. U kunt er nu ook voor kiezen om TAN-codes op de mobiele telefoon te ontvangen. Op deze manier hoeft u niet meer een aantal werkdagen te wachten op de papieren lijst met TAN-codes.

Indien u de TAN-codes voortaan op de mobiele telefoon wilt ontvangen, moet uw mobiele telefoonnummer geregistreerd worden bij Dienst Regelingen. Dit doet u in ‘Mijn dossier’ bij Opgeven & aanvragen, Bestellen TAN-codes. De registratie van het telefoonnummer moet met een TAN-code uit de papieren lijst ondertekend worden.

Na het doorgeven van het mobiele nummer krijgt u de TAN-codes niet meer op papier. De codes die u nog op papier heeft, zijn niet meer geldig als voor het sms-bericht wordt gekozen.

U krijgt automatisch een sms-bericht met een TAN-code als een digitaal formulier ondertekend moet worden met een TAN-code. Het formulier zorgt er namelijk zelf voor dat er een verzoek voor een TAN-code wordt gedaan. Dit gebeurt bij de ondertekening. Deze TAN-code verloopt na tien minuten. Er kan altijd weer een nieuwe TAN-code via sms aangevraagd worden.

Als u het indienen van aanvragen of het wijzigen van gegevens laat verzorgen door een adviseur, adviseren wij u eerst te overleggen met de adviseur of deze werkwijze wel praktisch is.

telefoon tan codes code mobiele aanvragen sms wijzigen gegevens indienen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs