SRA | 03-02-2012 | Leestijd:

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de medische keuringen in behandeling. De Wet op de medische keuringen verbiedt ondermeer in het algemeen het onderwerpen van sollicitanten aan een aanstellingskeuring. Bij een evaluatie van de wet is geconstateerd dat werkgevers nog regelmatig tijdens sollicitatiegesprekken vragen stellen over de gezondheid en het ziekteverzuim van de kandidaat, ondanks dat de Wet dit verbiedt. Het stellen van gezondheidsvragen wordt aangemerkt als een lekenkeuring. Veronderstellende dat een groot deel van de werkgevers niet beseft dat het begrip “keuring” ook betrekking heeft op het stellen van vragen op gezondheidsgebied, is in het wetsvoorstel gekozen voor verduidelijking van de wettekst. Een sollicitant die vermoedt dat de afwijzing voor een functie verband houdt met een gezondheidsvraag, kan een klacht indienen bij de Commissie klachtafhandeling aanstellingskeuringen. In het wetsvoorstel is ondermeer de mogelijkheid opgenomen om de klachtenbehandeling bij aanstellingskeuringen onder te brengen bij de SER. Het secretariaat van de huidige commissie klachtenbehandeling was al ondergebracht bij de SER.
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de nota naar aanleiding van het verslag naar de Tweede Kamer gestuurd.

wijziging wet wetsvoorstel kamer werkgevers stellen medische keuringen verbiedt ondermeer

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs