SRA | 09-09-2011 | Leestijd:

Een landbouwer diende in 2010 een Gecombineerde opgave in, waarmee hij onder meer uitbetaling vroeg voor zijn toeslagrechten ter waarde van ruim € 30.000. In zijn Gecombineerde opgave gaf hij twee percelen grond op, welke hij echter had verhuurd voor de teelt van aardappelen. Ook de huurder had deze percelen opgegeven. Nadat Dienst Regelingen meldde dat er sprake was van een dubbelclaim trok de landbouwer om verdere discussies te voorkomen beide percelen terug uit zijn aanvraag. Vervolgens werd de bedrijfstoeslag gekort met bijna 15%, aangezien het verschil tussen de aangevraagde en geconstateerde oppervlakte meer dan 3% bedroeg. De landbouwer maakte vervolgens bezwaar tegen de opgelegde korting. Tijdens de bezwaarprocedure kondigde Dienst Regelingen aan dat er sprake was van een opzettelijke afwijking en dat zij daarom het plan had om de bedrijfstoeslag geheel af te wijzen. Enkele weken daarna werd het bezwaarschrift tegen de opgelegde korting van 15% door Dienst Regelingen afgewezen. De landbouwer berustte daarna in de uitspraak, waarmee deze in rechte vaststond.

Bijna vier maanden later vorderde Dienst Regelingen echter alsnog de gehele bedrijfstoeslag terug. In de brief vermeldde Dienst Regelingen dat gewijzigde gegevens tot deze terugvordering hadden geleid. Waaruit deze gewijzigde gegevens bestonden, werd in het geheel niet vermeld. Waarschijnlijk speelt hier een rol dat Nederland is teruggefloten door de EG vanwege het niet juist toepassen van overige al lang bestaande regelgeving over opzet.

gecombineerde dienst regelingen werd zoeken opgave percelen bedrijfstoeslag landbouwer rechtszekerheid

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs