SRA | 18-05-2011 | Leestijd:

Namens een cliënt maakte een adviseur bezwaar tegen de beschikking waarbij de ontvanger de cliënt aansprakelijk stelde voor belastingschulden. Vervolgens stuurde de adviseur een brief waarin hij meedeelde dat hij het betreffende bezwaarschrift introk. Enige tijd later verzocht de adviseur de ontvanger om de intrekking van het bezwaar als niet gedaan te beschouwen en vervolgens verzond hij de motivering van het bezwaarschrift. De ontvanger nam deze brief niet in behandeling omdat het besluit door de intrekking van het bezwaar rechtens onaantastbaar was geworden.

Hof Den Bosch was van oordeel dat het bezwaar door een daartoe bevoegde persoon was gedaan en dus rechtsgeldig was. Daardoor was de beschikking aansprakelijkstelling onherroepelijk komen vast te staan.

beschikking brief bezwaarschrift intrekking bevoegde persoon adviseur ontvanger cliënt vervolgens

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs