SRA | 18-09-2014 | Leestijd:
Per 1 januari 2012 is de levensloopregeling voor nieuwe gevallen afgeschaft. Op grond van het overgangsrecht gold in 2013 dat bij volledige opname van het levenslooptegoed slechts 80% werd belast. Wie in 2013 geen gebruik gemaakt heeft van deze regeling krijgt in 2015 een nieuwe kans. De 80%-regeling geldt in 2015 voor maximaal het bedrag van het levenslooptegoed op 31 december 2013.
regeling grond gold afgeschaft overgangsrecht levensloopregeling opname volledige levenslooptegoed slechts

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs