SRA | 05-06-2012 | Leestijd:

De VAMIL-regeling maakt het mogelijk om investeringen in duurzame stallen en kassen tot maximaal de restwaarde willekeurig af te schrijven. Ondernemers die in 2007 of 2008 geïnvesteerd hebben in duurzame kassen en stallen kunnen slechts afschrijven tot de bodemwaarde (50% van de WOZ-waarde). Om die reden is voor deze ondernemers een compensatieregeling ingevoerd. De compensatie heeft de grootte van het misgelopen rentevoordeel.

Omdat deze compensatieregeling een aantal nadelen kent, is eind vorig jaar besloten de mogelijkheid te bieden de VAMIL-compensatie af te kopen. Een verzoek tot afkoop moet uiterlijk 30 september 2012 via Mijn Dossier ingediend worden bij Dienst Regelingen. Dienst Regelingen maakt vervolgens een afkoopovereenkomst op. Na ondertekening hiervan wordt de afkoopsom uitgekeerd.

Ondernemers mogen kiezen of ze gebruik maken van de afkoopregeling of vasthouden aan de overeenkomst die ze hebben ondertekend. Voorwaarde is dat men zich in 2010 aangemeld heeft voor compensatie. Het maakt niet uit of de oude overeenkomst wel of niet ondertekend is en of men al heeft kunnen afschrijven op de stal of kas. Er hoeft ook niet gewacht te worden tot de bodemwaarde is bereikt. Bovendien is er geen sprake van een voorschot en latere afrekening.

ondernemers dienst kassen duurzame compensatie afkopen stallen afschrijven bodemwaarde compensatieregeling

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs