SRA | 07-04-2016 | Leestijd:
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van enkele wetten in verband met de vaststelling van een nieuw douanewetboek door de Europese Unie. Het wetsvoorstel heeft geen wijzigingen voor het bedrijfsleven tot gevolg. De wijzigingen die het wetsvoorstel aanbrengt hebben betrekking op de douanewaarde, op de formaliteiten bij de uitvoer van accijnsgoederen en op de definitie van exporteur. De aanpassingen gaan in op 1 mei 2016.
wetsvoorstel behandeling wijzigingen kamer aanpassing nieuw eu verband wetten douanewetboek

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs