SRA | 05-04-2012 | Leestijd:

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de rechtsgeldigheid van cao-bepalingen waarin staat dat werknemers automatisch met ontslag gaan op de eerste van de maand waarin zij 65 worden. Volgens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn cao-bepalingen die een automatisch ontslag kennen op een eerder moment dan de AOW-gerechtigde leeftijd in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid, tenzij er een objectieve rechtvaardiging voor een eerder ontslag bestaat. Het is aan de Commissie Gelijke Behandeling of aan de rechter om te beoordelen of er een dergelijke rechtvaardiging is voor een eerder ontslag. Het gevolg van een nietigverklaring van een eerder ontslag zou volgens de minister kunnen zijn dat een werknemer in dienst blijft tot zijn 65e verjaardag.

minister ontslag leeftijd kamervragen cao waarin automatisch leeftijdsontslag bepalingen gelijke

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs