SRA | 05-06-2012 | Leestijd:

De invoering van verplichte groepshuisvesting is al langer bekend. Alle zeugenhouders in de Europese Unie hebben tien jaar de tijd gekregen om over te schakelen. Deze overgangstermijn loopt dit jaar af. De Staatssecretaris heeft aangegeven vast te houden aan de datum van 1 januari 2013. Vanaf die dag mogen er geen drachtige zeugen meer in individuele huisvestingssystemen aanwezig zijn, met uitzondering van de dek- en kraamstal.

Uit een inventarisatie door het Productschap Vee en Vlees (PVV) blijkt dat diverse zeugenhouderijbedrijven nog volop bezig zijn met vergunningprocedures. Het ministerie van EL&I heeft daarom gemeenten en provincies gevraagd, waar mogelijk, mee te werken aan een snelle doorloop en afronding van vergunningen.

Er bestaat voor zeugenhouders de mogelijkheid om deel te nemen aan de stoppersregeling van het Actieplan Ammoniak (zie elders in deze nieuwsbrief). Deze stoppersregeling en andere overgangstermijnen in het kader van het Actieplan Ammoniak hebben echter geen invloed op de termijn waarop drachtige zeugen in groepen moeten worden gehuisvest.
Handhaving op de verplichting tot groepshuisvesting zal plaatsvinden door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

verplicht vanaf invoering actieplan ammoniak stoppersregeling groepshuisvesting drachtige zeugen zeugenhouders

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs