SRA | 14-07-2011 | Leestijd:

De Leidraad Invordering 2008 is op een aantal punten gewijzigd. Voor een deel hebben de wijzigingen te maken met de wijziging van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003.

Het in de Leidraad Invordering 2008 opgenomen beleid over voor 1 januari 2011 opgelegde derdenbeslagen is uitgebreid met beleid voor toeslagen.

Daarnaast zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht waarmee geen beleidswijziging is beoogd.

Het nieuw opgenomen beleid over het invorderen van toeslagschulden sluit aan bij het beleid over het aanhouden van de invordering van belastingschulden bij verzoekschriften aan andere instellingen.

wijziging uitvoeringsregeling wijzigingen belastingdienst punten invordering leidraad beleid opgenomen gewijzigd

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs