SRA | 01-09-2011 | Leestijd:

Een ondernemer kan belastingheffing over de boekwinst die hij behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel uitstellen door de vorming van een herinvesteringsreserve. De ondernemer moet wel het voornemen hebben om tot herinvestering over te gaan. Wanneer het uiteindelijke belang in een vennootschap voor meer dan 30% is gewijzigd, wordt een ten tijde van de belangenwijziging bestaande herinvesteringsreserve aan de winst toegevoegd op het moment voor de belangenwijziging en kan na de wijziging alleen een herinvesteringsreserve worden gevormd voor bedrijfsmiddelen waarvan het besluit tot vervreemding is genomen na de belangenwijziging. Deze beperking geldt niet als de vennootschap erin slaagt om aannemelijk te maken dat de bezittingen in de drie maanden voorafgaande aan de belangenwijziging voor minder dan de helft uit beleggingen bestonden.

 

Een BV had na de overdracht van haar onderneming als belangrijkste bezitting het bedrijfspand, dat werd verhuurd aan degene die de onderneming had overgenomen. Na de verkoop van het het bedrijfspand vormde de BV een herinvesteringsreserve voor de behaalde boekwinst. De BV sloot vervolgens een koopovereenkomst voor twee vervangende panden. Kort daarna werden de aandelen in de BV verkocht en geleverd aan de verkoper van deze panden. Direct na de levering van de aandelen werden de panden geleverd aan de BV. De BV maakte deel uit van een fiscale eenheid.

 

De rechtbank was van oordeel dat het uiteindelijke belang in de BV in belangrijke mate was gewijzigd voordat de herinvestering plaatsvond. Dat had tot gevolg dat de herinvesteringsreserve aan de winst moest worden toegevoegd op het moment direct voor de wijziging van het belang. Omdat tijdstip van verbreking van de fiscale eenheid met de dochter lag na het moment van de vrijval van de herinvesteringsreserve, maakte de vrijgevallen herinvesteringsreserve deel uit van de winst van de voormalige moedermaatschappij van de fiscale eenheid.

herinvesteringsreserve bv winst ondernemer fiscale eenheid belangenwijziging vrijval verbreking panden

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs