SRA | 06-09-2011 | Leestijd:

De landbouwvrijstelling heeft tot gevolg dat de waardeverandering van grond niet tot de winst uit onderneming behoort. De vrijstelling is beperkt tot de waardeverandering die het gevolg is van de ontwikkeling van de waarde in het economische verkeer bij gebruik als landbouwgrond. In de regel omvat de landbouwvrijstelling het verschil tussen de werkelijke opbrengst bij vervreemding of de werkelijke waarde bij onttrekking, verminderd met de boekwaarde. Met de opbrengst bij vervreemding is bedoeld de netto opbrengst, dat wil zeggen na aftrek van de verkoopkosten.

 

In het geval van een verkoop van landbouwgrond, waarbij de verkoper zich had verplicht om de op de grond aanwezige kassen vóór de levering af te breken en te verwijderen, behoorde de waardevermindering van de kassen door de sloop tot de verkoopkosten. Naar het oordeel van de rechtbank Den Haag heeft de verkoper de boekwaarde van de kassen opgeofferd om de grond te kunnen verkopen zoals hij met de koper van de grond was overeengekomen. De boekwaarde van de kassen moest daarom aan de grond worden toegerekend. Het boekverlies op de kassen viel onder de landbouwvrijstelling.

toepassing waarde grond kassen landbouwvrijstelling opbrengst boekwaarde gevolg waardeverandering landbouwgrond

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs