SRA | 07-12-2011 | Leestijd:

Voor het geven van gelegenheid tot sportbeoefening geldt het lage tarief van de omzetbelasting. De Hoge Raad heeft in een arrest uit 2007 over de Nijmeegse Vierdaagse geoordeeld dat het begrip "het geven van gelegenheid tot sportbeoefening" moet worden uitgelegd als het in de btw-richtlijn opgenomen begrip "het recht gebruik te maken van sportaccommodaties".

 

Onder verwijzing naar dat arrest heeft de Hoge Raad een uitspraak van Hof Den Bosch uit 2010 vernietigd. In die uitspraak heeft het hof geoordeeld dat het verzorgen van hardlooptrainingen tegen vergoeding niet onder het lage tarief valt. Het ging om hardlooptrainingen die beginnen en eindigen op een sportcomplex, maar plaatsvinden op de openbare weg onder begeleiding van een trainer. Voor en na de trainingen kunnen de deelnemers gebruik maken van de voorzieningen die op het sportcomplex aanwezig zijn.

 

Volgens de Hoge Raad is in dit geval sprake van het bieden van de gelegenheid om een sport te beoefenen onder terbeschikkingstelling van een accommodatie. Dat het eigenlijke sporten plaatsvindt op de openbare weg, doet daar niet aan af.

tarief hoge raad arrest uitleg sportbeoefening quot gelegenheid ruime geoordeeld

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs