SRA | 19-10-2011 | Leestijd:

Het verrichten van prestaties zonder tegenprestatie houdt in dat geen sprake is van ondernemerschap voor de omzetbelasting. Wie geen ondernemer is voor de omzetbelasting heeft ook geen recht op aftrek van voorbelasting.

 

Een stichting, die jaarlijks een gratis toegankelijk festival organiseerde, claimde een volledig recht op aftrek van voorbelasting, vanwege de overige, belaste, activiteiten die plaatsvonden rond het festival. De overige opbrengsten kwamen uit horecaverkopen, markten, verkoop van vlaggen en standverhuur. De stichting beriep zich op een arrest van de Hoge Raad uit 1995 over een radio-omroep. Uit dit arrest volgt dat sprake moet zijn van activiteiten met een wederzijdse financiƫle afhankelijkheid, die in dit geval ontbrak. Hof Leeuwarden stelde vast dat de stichting het festival slechts voor een klein deel financierde met belaste activiteiten en grotendeels met subsidies die buiten de heffing van omzetbelasting bleven. De stichting was daarom geen ondernemer voor de omzetbelasting en had geen recht op aftrek van voorbelasting.

omzetbelasting aftrek activiteiten voorbelasting ondernemer sprake ondernemerschap stichting prestaties festival

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs