SRA | 29-05-2013 | Leestijd:

Giften, die iemand doet aan instellingen die het algemeen nut beogen (ANBI’s) zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Er geldt een drempel voor de aftrek van 1% van het verzamelinkomen. Op grond van de vrijwilligersregeling zijn beloningen van vrijwilligers onder bepaalde voorwaarden niet belast. Het afzien door een vrijwilliger van een vergoeding kan worden aangemerkt als gift. Wanneer het gaat om een andere vergoeding dan een vergoeding van door de vrijwilliger gemaakte kosten, moet er een reëel recht op vergoeding bestaan. Dat houdt ondermeer in dat de ANBI in staat is om de vergoeding te betalen en dat de vrijwilliger de vrijheid heeft om over de vergoeding te beschikken.

Een vrijwilliger claimde aftrek van giften voor de door hem verrichte werkzaamheden ten behoeve van twee ANBI’s. De vrijwilliger had echter geen recht op vergoeding. Er was daarom geen sprake van het afzien van een vergoeding. De vrijwilliger stelde dat hij zich andere inkomsten had laten ontgaan door een aantal uren als vrijwilliger te werken. Dat hield naar zijn mening in dat het ging om gemaakte kosten. Zowel de rechtbank als in hoger beroep het gerechtshof merkt het laten ontgaan van inkomsten niet aan als het maken van kosten. Dit betekende dat de vrijwilliger geen recht had op aftrek.

aftrek inkomsten vergoeding giften anbi gemaakte giftenaftrek ontgaan vrijwilliger afzien

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs