SRA | 18-09-2014 | Leestijd:
De Belastingdienst heeft de bevoegdheid om in het kader van de dwanginvordering van belastingschulden over te gaan tot versnelde invordering. Deze bevoegdheid wordt nu uitgebreid naar de toeslagen, inclusief eventuele rente en bestuurlijke boeten. Versnelde invordering kan alleen worden toegepast in situaties zoals faillissement, emigratie of als er gegronde redenen zijn om te vrezen dat toeslagschulden niet worden voldaan.
belastingschulden belastingdienst toeslagen invordering kader inclusief versnelde bevoegdheid dwanginvordering uitgebreid

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs