SRA | 24-09-2010 | Leestijd:

Voor reisbureaus geldt een speciale regeling in de omzetbelasting. Reisbureaus zijn btw verschuldigd over de behaalde winstmarge in het land van vestiging. De winstmarge is het verschil tussen de verkoopprijs van de reis en de kosten voor ingekochte goederen en diensten van andere ondernemers die de reiziger rechtstreeks ten goede komen. De betaalde btw op deze ingekochte goederen en diensten kunnen de reisbureaus niet als voorbelasting in aftrek brengen.

De huidige regeling voor reisbureaus vervalt daarmee. In grote lijnen hield die regeling in dat in Nederland slechts btw geheven werd op reizen voor zover deze in Nederland plaatsvonden. Deze regeling is in strijd met de speciale regeling voor reisbureaus uit de BTW-Richtlijn. De nieuwe regeling treedt in werking op 1 april 2012. De keuze voor een ingangsdatum in de loop van het jaar heeft te maken met de in de reissector gebruikelijke overgang van het winterseizoen naar het zomerseizoen.

De regeling voor reisbureaus geldt alleen voor ondernemers die op eigen naam tegenover de reiziger handelen en die voor de totstandbrenging van reizen gebruikmaken van leveringen en diensten van andere ondernemers. De reisbureaus volgens het spraakgebruik vallen niet onder de regeling, omdat dit vaak tussenpersonen zijn die namens de reisorganisator (touroperator) reizen verkopen. Reisorganisatoren zelf vallen normaliter onder het toepassingsbereik van de speciale regeling voor reisbureaus.

btw regeling reisbureaus speciale diensten ondernemers reizen winstmarge ingekochte goederen

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs