SRA | 12-08-2011 | Leestijd:

Zakelijke kosten komen in beginsel in aftrek op de winst. Er gelden beperkingen en uitzonderingen op de aftrekbaarheid van kosten. Zo geldt een uitzondering voor steekpenningen. Voor toepassing van deze uitsluiting van aftrek van gemaakte kosten is niet vereist dat de ondernemer door de strafrechter onherroepelijk is veroordeeld. Wel moet de belastingdienst overtuigend aantonen dat sprake is van een stafbaar feit. Op basis van vaststaande feiten en hetgeen door de belastingdienst is aangevoerd moet dan worden getoetst of aan de omschrijving van het strafbare feit is voldaan en of de belastingdienst daarmee overtuigend heeft aangetoond dat sprake is van een strafbaar feit. De rechter is bij die beoordeling niet gebonden aan de regels van het strafrechtelijk bewijsrecht.

 

De rechtbank Haarlem moest oordelen over de vraag of de aftrekuitsluiting van toepassing was. Een ondernemer had ambtenaren met wie hij een zakelijke relatie onderhield bij een ambtsjubileum getrakteerd op een weekend in een hotel. De zakelijkheid van de uitgaven stond niet ter discussie. De belastingdienst meende dat het ging om steekpenningen. Volgens de rechtbank was vermoedelijk sprake van steekpenningen, maar was het overtuigende bewijs daarvoor niet geleverd. Daartoe had de belastingdienst moeten aantonen dat de uitgaven waren gedaan om het gedrag van de ambtenaren te beïnvloeden.

Van belang was dat geen strafrechtelijke vervolging tegen de ondernemer was ingesteld. Een strafrechtelijke veroordeling is niet vereist, maar de omstandigheid dat geen strafrechtelijke veroordeling zal plaatsvinden, moet volgens de rechtbank wel worden meegewogen bij de beoordeling of sprake is van een strafbaar feit. De rechtbank was van oordeel dat de belastingdienst ten onrechte de aftrekuitsluiting had toegepast.

aftrek toepassing rechtbank ondernemer sprake belastingdienst zakelijke steekpenningen bewijs strafrechtelijke

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs