SRA | 30-10-2013 | Leestijd:
Een werknemer met een auto van de zaak kreeg op zijn verzoek voor de jaren 2006 en 2007 een verklaring geen priv├ęgebruik auto. Zijn werkgever hield daarom geen rekening met een bijtelling voor priv├ęgebruik. De werknemer hield een rittenregistratie bij die niet voldeed aan de daaraan gestelde eisen. Zo ontbraken adressen en specificaties per dag van gereden kilometers. Omdat de rittenregistratie onvoldoende was had er een bijtelling bij het loon moeten plaatsvinden. De Belastingdienst corrigeerde dat door het opleggen van naheffingsaanslagen over beide jaren. In een aanvulling op de arbeidsovereenkomst hadden werknemer en werkgever opgenomen dat een eventueel verschuldigde bijtelling zou worden verrekend met een in rekening-courant te boeken vergoeding. De vergoeding over de jaren 2006 en 2007 werd pas in 2009 verwerkt. Deze achteraf betaalde vergoeding kon naheffing niet voorkomen.
werkgever werknemer vergoeding privégebruik rekening zaak auto bijtelling hield rittenregistratie

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs