SRA | 22-06-2011 | Leestijd:

Een inwoonster van België werkte voor in Nederland gevestigde werkgevers. De werkgevers hielden Nederlandse loonheffing in op het aan de werkneemster betaalde salaris.

De werkneemster maakte geen gebruik van de mogelijk om voor de inkomstenbelasting als binnenlands belastingplichtige te worden behandeld. Zij meende dat dit niet terecht was omdat zij in België was onderworpen aan een belasting naar het inkomen.

Het ging om de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting en de aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting. Naar het oordeel van de rechtbank Breda is de door de Belgische gemeenten geheven aanvullende belasting een belasting naar het inkomen.

Deze aanvullende belasting wordt echter niet door een andere mogendheid geheven. In dit geval zou dat betekenen dat de Belgische staat de aanvullende belasting zou moeten heffen in plaats van de gemeenten. Voor de toepassing van de Nederlandse loon- en inkomstenbelasting was de inwoonster van België terecht als werkneemster aangemerkt.

belasting belgië werkneemster nederlandse inkomstenbelasting werkgevers aanvullende inwoonster werknemerschap terecht

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs