SRA | 07-12-2012 | Leestijd:

Assurantiebelasting

De assurantiebelasting gaat per 1 januari 2013 omhoog van 9,7% naar 21%. De verhoging is een forse lastenverzwaring voor bepaalde verzekeringen die u betaalt voor uw bedrijf, maar ook als particulier.

 

Versoepeling uitstelbeleid

Het uitstelbeleid van de Belastingdienst wordt volgend jaar soepeler en eenvoudiger. Zo kunt u onder voorwaarden maximaal vier maanden uitstel krijgen voor openstaande belastingaanslagen (bijvoorbeeld voor de btw of loonheffing) tot een bedrag van maximaal € 20.000. Ook kunt u telefonisch om uitstel van betaling verzoeken. Voor betalingsregelingen met een langere looptijd hoeft u niet langer aan te tonen dat uw betalingsproblemen door de economische crisis zijn veroorzaakt.

 

Einde 'thincapregeling'

De thincapregeling in de vennootschapsbelasting wordt in 2013 afgeschaft. De regeling beperkt nu de renteaftrek op groepsleningen wanneer een bv die onderdeel is van de groep, te veel vreemd vermogen bezit.

 

Aftrekbeperking deelnemingsrente

In de vennootschapsbelasting komt er volgend jaar een nieuwe renteaftrekbeperking bij: de aftrekbeperking van deelnemingsrente. Met deze maatregel heeft de Eerste Kamer al ingestemd. Niet veel bedrijven in het midden- en kleinbedrijf zullen hierdoor worden geraakt. De beperking gaat namelijk pas spelen als sprake is van excessieve aftrek van deelnemingsrente. De aftrekbeperking van deelnemingsrente speelt pas als er meer dan € 750.000 aan rente wordt betaald.

 

Stemrechten tellen mee voor de fiscale eenheid

Een van de voorwaarden voor het aangaan van een fiscale eenheid is dat de moedermaatschappij ten minste 95% van de economische en juridische eigendom van de aandelen in de dochtermaatschappij bezit. Daar komt als eis bij dat de moedermaatschappij ook 95% van de stemrechten in de dochtermaatschappij moet bezitten.

 

Eenmalig afstempelen bij pensioen in eigen beheer

Het wordt mogelijk om volgend jaar eenmalig de in eigen beheer opgebouwde pensioenaanspraken op pensioeningangsdatum te verminderen. Dit heet afstempelen. De voorwaarden zijn streng. Zo moet er sprake van onderdekking (dekkingsgraad van 75% of minder) door reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Ook wordt er streng op toegezien dat de te lage dekkingsgraad niet is ontstaan door dividenduitkeringen aan de directeur-grootaandeelhouder(dga) of door onvolwaardige of afgewaardeerde vorderingen op de dga.

 

wijzigingen ondernemers voorwaarden aftrekbeperking volgend assurantiebelasting deelnemingsrente update rechtspersonen uitstelbeleid

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs