SRA | 23-06-2011 | Leestijd:

De staatssecretaris van Financiƫn heeft Kamervragen beantwoord over het terug moeten betalen van een toeslag na het overlijden van de partner, over de zorgtoeslag en over een onterechte verlaging van de huurtoeslag bij het overlijden van de partner.

Bij het overlijden van een partner wordt zijn inkomen voor de toepassing van de toeslagen omgerekend tot een jaarinkomen. Dit jaarinkomen wordt opgeteld bij het jaarinkomen van de achterblijvende partner. Aan de hand van dit cumulatieve inkomen wordt het recht op huur- en/of zorgtoeslag berekend. Deze wijze van berekening hield jaarlijks voor ongeveer 21.000 achterblijvende partners in, dat zij een deel van de ontvangen toeslag moesten terugbetalen. De staatssecretaris van Financiƫn vindt dat onredelijk en heeft aangekondigd dat hij de wet zal repareren in het Belastingplan 2012. Vooruitlopend op de aangekondigde wetswijziging heeft de staatssecretaris de belastingdienst opdracht gegeven om het herleiden van het inkomen bij overlijden achterwege te laten als er een achterblijvende partner is. De maatregel past in het streven om het toeslagenstelsel te vereenvoudigen.

partner inkomen staatssecretaris financiën overlijden toeslagen jaarinkomen achterblijvende aanpassing toeslag

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs