SRA | 31-05-2012 | Leestijd:

Het Ministerie van EL&I heeft onlangs bekend gemaakt welke subsidieregelingen in het tweede halfjaar van 2012 worden opengesteld.

De investeringsregeling voor milieuvriendelijke maatregelen wordt in de maand juli opengesteld voor mestbewerking en mestverwerking en voor precisielandbouw (rijenbemesting, bemester voor vloeibare meststoffen met GPS-systeem, ploeg met GPS-systeem). In de maand november wordt deze regeling nog opengesteld voor mestsilo’s en energie. Bij mestsilo’s gaat het daarbij om de vergroting van de opslagcapaciteit naar minimaal 12 maanden. Er wordt geen subsidie verstrekt voor mestkelders, mestzakken of foliebassins.

De subsidieregeling voor duurzame stallen en houderijsystemen wordt opengesteld van 15 juli tot met 31 augustus. Er zijn aparte regelingen voor bedrijven binnen 3.000 meter van een Natura 2000-gebied en voor bedrijven op meer dan 3.000 mete van een Natura 2000-gebied.

Landbouwers jonger dan 40 jaar die minder dan drie jaar geleden een bedrijf hebben overgenomen of zijn gestart kunnen in de periode 1 tot en met 26 oktober 2012 subsidie aanvragen voor investeringen. De subsidie bedraagt maximaal € 20.000.

De subsidieregeling marktintroductie voor energie-innovaties wordt opengesteld in de periode 24 september tot en met 29 oktober. Deze regeling is bedoeld voor glastuinders, die willen investeren in een duurzaam energiesysteem.

Bij genoemde regelingen geldt steeds dat er pas investeringsverplichtingen mogen worden aangegaan na toewijzing van de subsidie.

subsidie regeling maand opengesteld subsidieregelingen openstelling helft gps systeem mestsilo

Weten wat wij voor u kunnen betekenen?

KSG, Accountants & Belastingadviseurs