Verhoging griffierechten gaat niet door

Bron: | wetsvoorstel | 26-11-2015

Het kabinet heeft besloten om het wetsvoorstel aanpassing griffierechten in te trekken. De doelstelling van het wetsvoorstel was om de kosten voor de rechtspraak beheersbaar te houden en de kwaliteit daarvan te waarborgen. Het oorspronkelijke wetsvoorstel is in september 2013 ingediend. Na kritiek van de Tweede Kamer is het voorstel in november 2014 gematigd. Omdat ook voor het aangepaste voorstel weinig steun bestaat is besloten het wetsvoorstel in te trekken.

In het regeerakkoord is afgesproken dat een deel van de kosten van vervolging, van slachtofferhulp en van verblijf in een justitiële inrichting zou worden verhaald door het instellen van bijdrageregelingen. Dat heeft geleid tot twee wetsvoorstellen die door de Tweede Kamer zijn aangenomen: het wetsvoorstel bijdrage kosten strafvordering en slachtofferzorg en het wetsvoorstel bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting. Het draagvlak voor beide voorstellen is beperkt vanwege de gevolgen voor de financiële positie van de bijdrageplichtigen. Het kabinet heeft besloten om het wetsvoorstel bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting in te trekken. Het wetsvoorstel, dat de eigen bijdrage aan strafvordering en slachtofferzorg regelt, wordt aangepast door de forfaitaire bedragen die worden opgelegd met 25% te verlagen.

In 2014 is de stelselvernieuwing rechtsbijstand gepresenteerd. Doel van de stelselvernieuwing is de door de overheid bekostigde rechtsbijstand betaalbaar te houden. Uitgangspunt is het waarborgen van toegang tot de rechter voor iedereen. Er is een commissie in het leven geroepen om onderzoek te doen naar de oorzaken van kostenstijgingen in de rechtsbijstand in relatie tot de toegang tot het recht. Het eindrapport van de commissie wordt rond 30 november 2015 verwacht. Voorstellen naar aanleiding van dat rapport zullen niet eerder gevolgen hebben dan voor de begroting voor 2017.Advies nodig m.b.t. dit onderwerp? Neem contact met ons op. We staan u graag te woord.

Volg ons op LinkedIn en blijf altijd op de hoogte:Of deel met anderen:

Go to Top