Ontstaan belastingschuld

Bron: | jurisprudentie | 23-10-2014

Wanneer een belastingplichtige een geslaagd beroep doet op een in de wet voorziene vrijstelling is sprake van een belastbaar feit. Dat belastbare feit leidt echter niet tot het ontstaan van een belastingschuld. Heeft de vrijstelling een voorwaardelijk karakter en wordt vanaf enig moment niet langer voldaan aan de daarvoor geldende voorwaarden, dan ontstaat de belastingschuld op het moment waarop niet langer aan de voorwaarden is voldaan.

Bij de verkrijging van een onroerende zaak in het kader van een reorganisatie in concernverband geldt een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting. De voorwaarde is dat de vennootschap die de onroerende zaak verkrijgt daarna nog tenminste drie jaar onderdeel blijft uitmaken van het concern. Worden de aandelen binnen deze termijn overgedragen waardoor de vennootschap niet langer deel uitmaakt van het concern, dan vervalt de vrijstelling van overdrachtsbelasting op dat moment en niet met terugwerkende kracht naar het moment van verkrijging van de onroerende zaak. De termijn voor het opleggen van een naheffingsaanslag begint dus ook op dat moment te lopen en niet op het eerdere moment van verkrijging van de onroerende zaak.Advies nodig m.b.t. dit onderwerp? Neem contact met ons op. We staan u graag te woord.

Volg ons op LinkedIn en blijf altijd op de hoogte:Of deel met anderen:

Go to Top