Ondernemerschap holding

Bron: | jurisprudentie | 25-09-2014

Belastingplichtig voor de omzetbelasting is iedereen die zelfstandig een economische activiteit verricht. Plaats, oogmerk en resultaat van die activiteit zijn niet van belang voor de kwalificatie als belastingplichtige. Naast werkzaamheden van fabrikanten, handelaren en dienstverrichters en de uitoefening van vrije beroepen valt ook de exploitatie van een zaak om er duurzaam opbrengst uit te verkrijgen onder het begrip economische activiteit.
Al in 1991 heeft het Hof van Justitie EU uitgemaakt dat een holdingvennootschap met als enig doel het deelnemen in andere ondernemingen niet belastingplichtig is voor de omzetbelasting. Dat betekent dat een dergelijke holding ook geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. In een later arrest heeft het Hof van Justitie EU voor recht verklaard dat de inmenging van een holding in het beheer van haar dochtervennootschappen slechts dan een economische activiteit vormt wanneer de holding ook handelingen verricht die aan de omzetbelasting zijn onderworpen. Naar aanleiding van deze beslissing heeft de Hoge Raad in een arrest uit 2002 overwogen dat een holding die geen economische activiteiten verricht en zich alleen bemoeit met het beheer van haar dochtervennootschappen geen ondernemer is voor de omzetbelasting.

Onder verwijzing naar deze jurisprudentie heeft de rechtbank Gelderland geoordeeld dat een holding geen ondernemer was voor de omzetbelasting omdat zij geen activiteiten tegen vergoeding heeft verricht en ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat zij het voornemen had om dergelijke activiteiten te gaan verrichten.Advies nodig m.b.t. dit onderwerp? Neem contact met ons op. We staan u graag te woord.

Volg ons op LinkedIn en blijf altijd op de hoogte:Of deel met anderen:

Go to Top