Altijd het laatste nieuws ontvangen:

Fiscale en juridische dienstverlening

De Killaars Steeghs Groep beschikt over academisch gevormde fiscale medewerkers. Zij worden aangestuurd door fiscalisten met een jarenlange praktijkervaring die veelal afkomstig zijn van de Belastingdienst. Ter handhaving van het hoge kwaliteit- en kennisniveau dat de Killaars Steeghs Groep stelt aan haar fiscale medewerkers, vindt er periodiek vakoverleg plaats met alle tot de Killaars Steeghs Groep behorende fiscalisten en juristen. Naast aangiftewerk verrichten fiscalisten en juristen van de Killaars Steeghs Groep onder meer de volgende werkzaamheden:

  • advisering over de belastingwetgeving in zijn algemeen en de wijzigingen hiervan;
  • opzetten van een estateplanning;
  • adviseren en begeleiden van bedrijfsopvolging;
  • adviseren omtrent de fiscale structuur en de keuze van de rechtsvorm van de onderneming;
  • opstellen van bezwaar- en beroepsschriften in fiscale procedures;
Gelet op de achtergrond van de eindverantwoordelijken binnen de Killaars Steeghs Groep streeft zij ernaar zo veel mogelijk door middel van overleg met de autoriteiten op te lossen. Zij schuwt daarbij de discussie (ten behoeve van de cliënt) niet en probeert de mogelijkheden van de fiscale wetgeving zo optimaal mogelijk te benutten.
Go to Top