Dubbele rekening voor de oldtimereigenaar

Bent u in het bezit van een oldtimer en kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling maar heeft u daar bewust vanaf gezien, dan heeft u mogelijk twee keer een rekening motorrijtuigenbelasting ontvangen over een deel van het eerste tijdvak in 2016. De Belastingdienst heeft per abuis in een aantal gevallen een dubbele rekening verstuurd.

Het gaat om oldtimereigenaren die in november 2015 van de Belastingdienst een rekening motorrijtuigenbelasting hebben ontvangen voor de overgangsregeling en deze niet hebben betaald omdat zij niet (meer) willen deelnemen aan deze regeling. Deze oldtimereigenaren hebben in de loop van januari 2016 een rekening ontvangen naar het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Die rekening heeft de Belastingdienst in een aantal gevallen dubbel verstuurd.

Let op! Heeft u voor uw oldtimer een dubbele rekening motorrijtuigenbelasting ontvangen over een deel van het eerste tijdvak van 2016, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met meer informatie.

04-02-2016 | 05:00

Goedkeuring verrekening zelfstandigenaftrek met stakingswinst

ZelfstandigenaftrekEen ondernemer, die aan het urencriterium voldoet, heeft recht op zelfstandigenaftrek. Het urencriterium houdt in dat de ondernemer in een jaar tenminste 1.225 uur en de helft van ...

lees verder

04-02-2016 | 05:00

Niet voldaan aan verlaagd urencriterium

Om recht te hebben op ondernemersfaciliteiten als de zelfstandigenaftrek moet een ondernemer voldoen aan het urencriterium. De ondernemer die in een of meer van de vijf voorafgaande kalenderjaren gee...

lees verder

04-02-2016 | 05:00

Subsidieregeling Jonge Landbouwers

In een brief aan de Tweede Kamer deelt de staatssecretaris van Economische Zaken mee dat de subsidieregeling voor jonge landbouwers binnenkort zal worden opengesteld. De Regeling Jonge Landbouwers is...

lees verder

04-02-2016 | 05:00

Arbeidsconflict tijdens re-integratie

a bezwaar van een werkgever tegen het besluit van het UWV werden de re-integratie-inspanningen van de werkgever alsnog als voldoende beoordeeld. Bij de uitspraak op bezwaar werd de aanvankelijk opgel...

lees verder

04-02-2016 | 05:00

CPB-notitie 'Werkgelegenheidseffecten aanpassing wettelijk minimumjeugdloon'

In verband met een voorgenomen herziening van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag heeft het kabinet het Centraal Planbureau (CPB) gevraagd om de werkgelegenheidseffecten van aanpassing van h...

lees verder

04-02-2016 | 05:00

80 miljoen voor energiezuinige koopwoning

Het kabinet stelt 80 miljoen beschikbaar voor subsidies aan huiseigenaren. Particulieren en verenigingen van eigenaren (VvEs) kunnen hiermee hun koopwoningen energiezuiniger maken. De subsidie wordt...

lees verder

04-02-2016 | 05:00

Dubbele rekening voor de oldtimereigenaar

Bent u in het bezit van een oldtimer en kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling maar heeft u daar bewust vanaf gezien, dan heeft u mogelijk twee keer een rekening motorrijtuigenbelasting ontvang...

lees verder

04-02-2016 | 05:00

Verklaring arbeidsrelatie verdwijnt definitief

e Verklaring arbeidsrelatie (VAR) gaat per 1 mei 2016 verdwijnen. Het gebruik van de VAR was een doorn in het oog van velen omdat het niet correct gebruiken van de VAR uitsluitend gevolgen had voor d...

lees verder

03-02-2016 | 05:00

Verzoek herziening besluiten afkoop kleine pensioenen

De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft gevraagd om besluiten over de afkoop van...

lees verder

28-01-2016 | 05:00

Nota n.a.v. verslag voorstel wijziging Wet WIA

Bij de Tweede Kamer is een voorstel tot wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en enkele andere wetten in behandeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ...

lees verder

28-01-2016 | 05:00