Dubbele rekening voor de oldtimereigenaar

Bent u in het bezit van een oldtimer en kunt u gebruikmaken van de overgangsregeling maar heeft u daar bewust vanaf gezien, dan heeft u mogelijk twee keer een rekening motorrijtuigenbelasting ontvangen over een deel van het eerste tijdvak in 2016. De Belastingdienst heeft per abuis in een aantal gevallen een dubbele rekening verstuurd.

Het gaat om oldtimereigenaren die in november 2015 van de Belastingdienst een rekening motorrijtuigenbelasting hebben ontvangen voor de overgangsregeling en deze niet hebben betaald omdat zij niet (meer) willen deelnemen aan deze regeling. Deze oldtimereigenaren hebben in de loop van januari 2016 een rekening ontvangen naar het normale tarief voor de motorrijtuigenbelasting. Die rekening heeft de Belastingdienst in een aantal gevallen dubbel verstuurd.

Let op! Heeft u voor uw oldtimer een dubbele rekening motorrijtuigenbelasting ontvangen over een deel van het eerste tijdvak van 2016, dan ontvangt u binnenkort van de Belastingdienst een excuusbrief met meer informatie.

04-02-2016 | 05:00

Nieuw douanewetboek EU

Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel in behandeling ter aanpassing van enkele wetten in verband met de vaststelling van een nieuw douanewetboek door de Europese Unie. Het wetsvoorstel heeft geen w...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Kamervragen btw-ontduiking internetbedrijven

In 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën Kamervragen beantwoord over het ontduiken van btw door buitenlandse internetbedrijven die zich op de Nederlandse markt richten. In vervolg daarop zijn ...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Informatiebeschikking deels vernietigd

De inspecteur kan bij voor bezwaar vatbare beschikking vaststellen dat iemand niet heeft voldaan aan zijn wettelijke plicht om aan de inspecteur de informatie te verstrekken die nodig is voor he...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Voorziening voor verlies uit borgstelling

Het rendabel maken van vermogenbestanddelen, waaronder het verstrekken van geldleningen door een aanmerkelijkbelanghouder aan de BV waarin hij een aanmerkelijk belang heeft, vormt een werkzaamhe...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Navordering aftrek ziektekosten

De Belastingdienst kan, wanneer aanvankelijk te weinig belasting is geheven, een navorderingaanslag opleggen. Voorwaarde is dat de Belastingdienst beschikt over een nieuw feit. Dat is een feit, dat d...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Kwijtscheldingswinst terbeschikkingstelling

Het aanhouden van een vordering op een BV, waarin de geldverstrekker een aanmerkelijk belang heeft, valt onder het begrip werkzaamheid van de Wet IB 2001. Een regresvordering uit een borgstelling doo...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Opzegging wegens bereiken pensioengerechtigde leeftijd

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen kan de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen in verband met of na de dag waarop de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt of waarop de we...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Geen verjonging verlies uit aanmerkelijk belang

Een negatief inkomen in box 2, dat is een verlies uit aanmerkelijk belang, kan worden verrekend met positieve inkomens in box 2. Wanneer de belanghebbende geen aanmerkelijk belang meer heeft, wordt o...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Reactie staatssecretaris op vragen Autobrief II

De staatssecretaris van Financiën heeft schriftelijk gereageerd op vragen over het wetsvoorstel Autobrief II. In zijn brief aan de Tweede Kamer geeft de staatssecretaris ook een reactie op ingediende...

lees verder

07-04-2016 | 06:00

Herziening VAR

Een belastingplichtige, die zekerheid wilde over zijn arbeidsrelatie, kon een verzoek indienen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst besliste op het verzoek met de afgifte van een verklaring arb...

lees verder

07-04-2016 | 06:00